พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ

ไทยพวนศรีสัชนาลัย
ภายในสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
 

นายสาธรได้ทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงได้ด้วยการมีบ้าน มีห้องแสดงผ้าเก่าโบราณ ถึงจุดนี้จึงเกิดความคิดกว้างขวางขึ้น ได้รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ของคนพวน เช่น เครื่องมือประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เสร็จสิ้นหน้านา ผู็หญิงทอผ้า ผู้ชายตีเหล็ก"

ในห้องแสดงผ้าเก่าโบราณ ก็เพิ่มประวัติความเป็นมา ขนมธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของคนพวนบ้านหาดเสี้ยว และห้องนี้ก็ขนานนามชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์ผ้าเก่าบ้านหาดเสี้ยว" เมื่่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ โดยนายสาธรเป็นผู้ให้นามที่เป็นมงคลนี้ด้วยตนเอง

 
ผ้าทองคำ

ที่มาของผ้าทองคำ

นายสาธรได้ไปหาซื้อเสื้อผ้าพิ้นเมือง และผ้าเก่าทุกอย่าง จนได้พบผ้าซิ่นทองคำจากราชสำนักเชียงตุง ๑ ผืนราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท นายสาธรซื้อมาโดยไม่ลังเลเพื่อมาอนุรักษ์ไว้ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พิพิธภัณฑ์ ผ้าผืนนี้ยังทำให้นายสาธรเกิดแรงบันดาลใจสร้างผ้าทออีกผืนในราคา ๓๘๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นจุดเด่นของร้านปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาด ร้านสาธรธรรมดา กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาชั้นำในประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และชาวต่างประเทศได้มาชื่นชมศึกษา ที่ร้านทุกวัน ร้านนี้จึงกลายเป็น "สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ" เปิดให้ชมโดยไม่คิดราคา
 
ผ้าทองคำที่ทำขึ้นมาใหม่
 
นายสาธรทำหน้าที่บรรยายด้วยตนเอง ด้วยความอุตสาหะ วิริยะพากเพียร ด้วยแรงกาย แรงทรัพย์ แรงปัญญา ทำให้นายสาธร สร้งปณิธานว่า อยากมีร้านเป็นของตัวเองอยากอนุรักษ์มรดกทางปัญญา ในวันนี้ก็สำเร็จดั่งประสงค์
 
   
   
ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผ้าเก่าซึ่งทรงคุณค่าไว้อย่างมากมาย
 
กลับสู่ด้านบน >
 
ภาษาไทยพวนโบราณ
 
เกียรติคุณที่ได้รับ
 
ดูวีดีโอจากรายการต่างๆ
รวมรูปภาพ
 
 
ที่อยู่: 477/2 ต.หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 64130 โทร. 055 671143 แฟกซ์. 055 630119
 
 
 
© Copyright 2012. Sathorn Gold Textiles Museum. All rights reserved.